Pages Menu
Categories Menu

Yazan - on Tem 30, 2013 / Çocuk Gelişimi | 0 comments

Engelli Çocukların Özel Eğitiminde Ailenin Rolü

Engelli Çocukların Özel Eğitiminde Ailenin Rolü

Engelli Çocukların Özel Eğitiminde Ailenin Rolü

Son zamanlarda her konuda olduğu gibi Engelli Çocuklar’ın eğitiminde ailenin rolü konusunda da kafa karıştırıcı gelişmelere tanık oluyoruz. Özellikle çeşitli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin bu karışıklığa neden olduklarını görmekteyiz. Sadece kendi uzmanlık alanını tek yöntem olarak sunmak eğilimi ailelerin Özel Eğitim‘e olan güvenlerini sarsmaktadır.

Oysaki Özel Eğitim, pek çok yöntemin kullanılabileceği eklektik ve multidisipliner bir alandır. Her uzman buna karşı duyarlı olmak zorundadır. Herhangi bir yöntemi reddetmek ne kadar yanlışsa, tek bir yöntemde ısrarcı olmakta o kadar yanlıştır.

Neredeyse herkesin üzerinde anlaştığı doğruları tekrar etmek ve Engelli Çocuklar‘ın eğitimini bu doğrular üzerinde oturtmak bence hayati öneme sahiptir.

Uzlaşılan doğrular nelerdir?

Engelli cocuklar

Her şeyden önce Engelli Çocuklar‘ın düzeyleri ne olursa olsun yoğun Özel Eğitim‘e ihtiyaçları vardır. Ayrıca çocuğun durumunu tıbben iyileştirmek çabaları ile eğitsel iyileştirmek çabaları birlikte yürütülmek zorundadır. Bu iki alan birbirinin alternatifi değil tamamlayıcıdır.

Ağır düzeyde Engelli Çocuklar dışında kalan tüm Engelli Çocuklar okul çağına geldiklerinde birlikte eğitimden (Kaynaştırma Eğitimi) yararlanmalıdır. Örgün Eğitim ile birlikte destek eğitim mutlaka devam etmek zorundadır.

Ve en önemlisi ailelerin Engelli Çocuklar‘ını eğitmekte etkin rol alması gerektiğidir. “Biz çocuğunuzun tüm eğitsel ihtiyaçlarını karşılarız” türünden vaatlerde bulunan merkezlerin varlığını biliyoruz. İyi niyetle ve ailenin yükünü almayı hedeflese dahi bu tür bir yaklaşım doğru değildir.

Aile, çocuğunun eğitsel ve tıbbi sorumluluğunu kendisi üstlenmek durumundadır, bunun devredilişi düşünülmemeklidir. Çocuğu için destek eğitim programlarından yararlanmak, ancak kendileri de evde buna paralel uygulamalar içinde olmak zorundadır.

Özel Eğitim‘in erken dönemden itibaren yoğunlaştırılarak sunuluşu, ancak ailenin bu konuda yeterli desteği verişi ile mümkündür. Çünkü çocuk zamanın önemli bir bölümünü aile ile birlikte geçirmektedir. Bu süreyi sadece oyalanarak ve çocuğa sadece bakıcılık yaparak geçirmek büyük bir hatadır.

Aile, evde uygulanmak üzere bireyselleştirilmiş aile ev programını (BEEP) uygulamak üzere eğitilmek zorundadır. Bu sorumluluğu yerine getiren ailelerin Engelli Çocuklar‘ında önemli gelişmeler gözlenmektedir.

“Aileden özel eğitimci olmaz” cümlesi katı bir önyargılardan ibarettir. Aile pekala “Özel Eğitim” tekniklerini özellikle ev ortamına uygun şekilde kullanabilir. Bunun için dönem dönem alacakları eğitimler yeterli olacaktır. Doğru aile eğitim programı, Özel Eğitim‘in yoğun şekilde sunuluşunu sağlayacaktır.

Benzer Konular:

  •  

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 1 =