Pages Menu
Categories Menu

Yazan - on Tem 30, 2013 / Çocuk Gelişimi | 0 comments

Otizm, Otistik Çocuklar ve Özel Eğitim

Otizm, Otistik Çocuklar ve Özel Eğitim

Otizm, Otistik Çocuklar ve Özel Eğitim

Otizm, ciddi bir gelişim bozukluğuna sebep olan, son yıllarda hızla arttığını gözlemlediğimiz  bir problemdir. Teşhis için gerekli verilere bakıldığında, Otizm sosyal gelişim ve iletişim bozukluğu gibi görülmektedir. Oysa Otizm‘in en önemli sonucu, “öğrenmek güçlüğü” yaratışıdır.

Otistik Çocuklar alışageldiğimiz yaşantılara dayalı temel öğrenmek kalıplarına karşı dirençlidir. Yaşantısal öğrenişleri bu sebeple gerçekleşmemektedir. Erken Çocukluk Dönemi’nde öğrendiğimiz pek çok temel beceri yaşantısal öğrenişlerden oluşur. Renkler, ritmik olarak saymak, kavramlar bunların arasındadır. Erken Çocukluk Dönemi’nde bu becerileri kazanamayan çocukların yaşıtlarından geri kaldıkları ve bunun sonucunda da Örgün Eğitim’den yararlanamadıkları görülmektedir.

Yaşantılara dayalı temel öğrenmek becerilerini edinemeyen Otistik Çocuklar’ın bu becerileri öğrenişi, ancak “Özel Eğitim”  ile mümkün olabilmektedir.

Özel Eğitim, her engel grubunda ve neredeyse her çocuğa göre önemli farklılıklar gösterebilen bir süreçtir. Bu sürecin doğru analiz edilip bireyin öğrenmek konusundaki ihtiyaçlarının belirlenişi hayati önem taşır. Genellikle 2 yaş ve üzeri, tanı aşamasını geçen bu çocukların zaman kaybına uğramamaları için “Yanlışsız Özel Eğitim” uygulamalarına ihtiyaçları vardır.

Öğretmek istediğimiz becerilerin çocukların hangi ihtiyacını karşılayacağını ve bunun önem sırasındaki yerini mutlaka iyi belirlemek zorundayız. Özbakım becerilerini kazanamamış bir çocukla okumak-yazmak becerilerini geliştirmeğe dönük çalışmalar gerçekçi olmaktan uzak olacaktır.

Özel Eğitim, engelli bireyi “hayata hazırlamak” sürecidir. Bağımsız yaşam becerilerini kazandırmağı hedefler. Bu yolla bireyin topluma entegre oluşunu ve hatta bir iş edinişini sağlamak aracı olarak kullanılır.

otizm 2

Günümüzde pek çok Özel Eğitim Merkezi engelli çocuklara hizmet vermektedir. Sınırlı sürelerde verilen bu hizmetlerin elbette yararı vardır. Ancak istenilen yararı sağlayabilmek açısından, özellikle Otistik Çocuklar ile yürütülen çalışmaların sürekliliği çok önemlidir. Deyim yerindeyse Otistik Çocuklar uyanık oldukları tüm zamanlarda Özel Eğitim’e tabi tutulmak zorundadır. Bu mümkün müdür?

Bildiğimiz kalıplar içindeki Özel Eğitim uygulamalarına baktığımızda, bu mümkün gözükmemektedir. Sınırlı sayıda terapi saati ve süresi ile yetinildiğinde, arzu edilen gelişimin sağlanamayacağı konusunda pek çok eğitimci hem fikir durumdadır. O halde ne yaparsak doğru olacaktır?

Otistik Çocuklar‘ın eğitiminde uzman yönetiminde geliştirilecek ek eğitimlere ihtiyaç vardır. Özellikle anneyi merkeze alan ek eğitim programları sayesinde Otistik Çocuklar‘ın Özel Eğitim’den en üst düzeyde yararlanmaları sağlanabilir. Annelerin katılımı ile gerçekleştirilecek özel eğitim sertifika programı sayesinde anneler birer özel eğitim uygulayıcısı olabilirler.

Özel Eğitim‘in temel yöntemlerini bilen anne otistik çocuğun uyanık her anını olumlu değerlendirme fırsatı bulabilecektir. Yoğun özel eğitim uygulamalarından geçen Otistik Çocuklar‘ın Kaynaştırma Eğitimi’nden daha rahat yararlanabildikleri bilinmektedir. Kaynaştırma Eğitimi, ‘Otistik Çocuklar’ın sosyalleşmek ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayabilecek tek yöntemdir.

Zamanı iyi değerlendiren tüm aileler, yaşadıkları sıkıntıların önemli bir bölümünü geride bırakabilmiştir. Yoğunlaştırılmış ve çocuğun gerçek ihtiyaçlarını karşılamağa dönük yürütülen “Yanlışsız Özel Eğitim Uygulamaları” ‘Otistik Çocuklar’ın potansiyellerini gerçekleştirişlerini sağlamaktadır.

“Anneler özel eğitimci midir?” sorusu akla gelebilir. Bir uzmanlık alanı olan Özel Eğitim, uygulama düzeyinde annelere kazandırılabilir. Unutulmamak zorundadır ki, engelli çocukla sürekli yaşayan anneler doğru bir yönlendiriş ile en az bir uzman kadar gözlem yapabilir ve uzmanlarca hazırlanacak eğitim programını uygulayabilir. 

Benzer Konular:

  •  

Post a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen − eleven =